Linguita

Profesionálne preklady a tlmočenie z/do talianskeho a z/do slovenského jazyka

Späť

Ponuka

  • konzekutívne a simultánne tlmočenie
  • sprievodné tlmočenie po veľtrhoch, firme, meste, galériách, na služobných cestách
  • profesionálne preklady z/do talianskeho a z/do slovenského jazyka
  • vybavovanie korešpondencie, telefonáty, emaily, administratívna činnosť
  • súkromné doučovanie, spracovávanie dát v talianskom jazyku, korektúry a iné služby

Popis

Poskytujem konzekutívne a simultánne tlmočenie na obchodných rokovaniach, firemných stretnutiach, konferenciách, prezentačných akciách, školeniach...Poskytujem konzekutívne a simultánne tlmočenie na obchodných rokovaniach, firemných stretnutiach, konferenciách, prezentačných akciách, školeniach...Poskytujem profesionálne preklady z/do talianskeho a z/do slovenského jazyka odborných i bežných textov ako sú zmluvy, prezentačné materiály, manuály, katalógy, web stránky, návody, príručky, obchodná korešpondencia, brožúry a podobne.Poskytujem profesionálne preklady z/do talianskeho a z/do slovenského jazyka odborných i bežných textov ako sú zmluvy, prezentačné materiály, manuály, katalógy, web stránky, návody, príručky, obchodná korešpondencia, brožúry a podobne.
Vzdelanie:
•december 2014 - Certifikácia taliančiny ako cudzieho jazyka
•január 2012 Štátna jazyková skúška všeobecná z talianskeho
jazyka
•máj 2009 Súkromné gymnázium IP, Bratislava ukončené
maturitnou skúškou
•máj 2008 Stredná odborná škola Centro Formazione Pordenone,
Taliansko, odbor podnikový manažment, ukončená výučným
listom
•október 2007 - máj 2008 kurz z talianskeho jazyka, pokročilá
úroveň v CFP
•október 2005 - máj 2006 kurz z talianskeho jazyka, základná
úroveň v CFP

KontaktKontaktovať predajcu